Note: Supported browser versions are Internet explorer 9+, Mozilla 55+ and Chrome 60+

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜನಸೇವಕ

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
CM Photo

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಸಕಾಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Minister Photo
Janasevaka Sub banner