ಸೂಚನೆ: ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ರೌಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 55+, ಕ್ರೋಮ್ 60+ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರದೆಯ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‌ 1600X900px.
Font size Font size Font size

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜನಸೇವಕ

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
CM Photo

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಸಕಾಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Minister Photo
Janasevaka Sub banner